ĐO TẢI LƯỢNG VIRUS VIÊM GAN B

Đ𝒐̂́𝒊 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒗𝒊𝒆̂𝒎 𝒈𝒂𝒏 𝑩 𝒄𝒐́ đ𝒊̣𝒏𝒉 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝑯𝑩𝑽-𝑫𝑵𝑨 𝒄𝒂𝒐, 𝒏𝒆̂́𝒖 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒄𝒖̛́ 𝒕𝒊𝒆̂́𝒏 𝒕𝒓𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒗𝒂̣̂𝒚 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒅𝒂̀𝒊, 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒕𝒊̉ 𝒍𝒆̣̂ 𝒃𝒊𝒆̂́𝒏 𝒄𝒉𝒖̛́𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒙𝒐̛ 𝒈𝒂𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖̛ 𝒈𝒂𝒏 𝒕𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 đ𝒐̂́𝒊 𝒄𝒂𝒐.𝑽𝒊̀ 𝒗𝒂̣̂𝒚, 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒄𝒂̂̀𝒏 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒅𝒐̃𝒊 𝒕𝒉𝒆̂𝒎 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒔𝒐̂́ 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒔𝒐̂́ 𝒄𝒉𝒖̛́𝒄 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 𝒈𝒂𝒏, 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒒𝒖𝒂̉ 𝒔𝒊𝒆̂𝒖 𝒂̂𝒎 đ𝒆̂̉ đ𝒂́𝒏𝒉 𝒈𝒊𝒂́ 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒂̣𝒏𝒈 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒐́ 𝒑𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒂́𝒏 đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒄𝒉𝒖𝒂̂̉𝒏 𝒙𝒂́𝒄, 𝒕𝒖̛̀ đ𝒐́ 𝒍𝒂̀𝒎 𝒈𝒊𝒂̉𝒎 𝒏𝒈𝒖𝒚 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒄𝒖̉𝒂 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒗𝒊𝒆̂𝒎 𝒈𝒂𝒏 𝑩 𝒎𝒂̃𝒏 𝒕𝒊́𝒏𝒉.

Xét nghiệm PCR định lượng HBV được áp dụng kỹ thuật hiện đại Realtime-PCR tự động hoàn toàn từ bước tách chiết các phần tử DNA cho tới giai đoạn tiến hành phản ứng PCR, kết quả cho ra nhanh chóng, đạt chính xác cao, độ nhạy đạt 99%, độ đặc hiệu lên tới 99%.

Có thể là hình ảnh về văn bản

 -------------------🍀🍀-------------------

𝘛𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘵𝐚̂𝘮 𝘕𝘨𝘩𝘪𝑒̂𝘯 𝘤𝑢̛́𝘶 𝘒𝘩𝘰𝘢 𝘩𝑜̣𝘤 - 𝘟𝑒́𝘵 𝘯𝘨𝘩𝘪𝑒̣̂𝘮 𝘤𝑜̂𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘩𝑒̣̂ 𝘤𝘢𝘰 𝘏𝑜̛̣𝘱 𝘓𝑢̛̣𝘤 (𝘏𝘚𝘛𝘊)

🏥 𝘊𝑜̛ 𝘴𝑜̛̉ 1: 595 𝘕𝘨𝘶𝘺𝑒̂̃𝘯 𝘊𝘩𝑖́ 𝘛𝘩𝘢𝘯𝘩, 𝘗𝘩𝑢̛𝑜̛̀𝘯𝘨 Đ𝑜̂𝘯𝘨 𝘛𝘩𝑜̣, 𝘛𝘗 𝘛𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘏𝘰𝑎́ (đ𝑜̂́𝘪 𝘥𝘪𝑒̣̂𝘯 𝘵𝘰𝑎̀ 𝘯𝘩𝑎̀ 17 𝘵𝑎̂̀𝘯𝘨 – 𝘉𝑒̣̂𝘯𝘩 𝘷𝘪𝑒̣̂𝘯 Đ𝘢 𝘬𝘩𝘰𝘢 𝘏𝑜̛̣𝘱 𝘓𝑢̛̣𝘤).

📞 𝘏𝘰𝘵𝘭𝘪𝘯𝘦: 0393.910.123 - 0397.715.123

🏥 𝘊𝑜̛ 𝘴𝑜̛̉ 2: 𝘕𝑜̂̉ 𝘎𝘪𝑎́𝘱 1, 𝘕𝘨𝘶𝘺𝑒̂𝘯 𝘉𝑖̀𝘯𝘩, 𝘛𝘟. 𝘕𝘨𝘩𝘪 𝘚𝑜̛𝘯, 𝘛𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘏𝘰𝑎́ (𝘉𝑒̣̂𝘯𝘩 𝘷𝘪𝑒̣̂𝘯 Đ𝘢 𝘬𝘩𝘰𝘢 𝘘𝘶𝑜̂́𝘤 𝘵𝘦̂́ 𝘏𝑜̛̣𝘱 𝘓𝑢̛̣𝘤).

📞 𝘏𝘰𝘵𝘭𝘪𝘯𝘦: 0812.710.123

🌐 𝘞𝘦𝘣𝘴𝘪𝘵𝘦: 𝘩𝘴𝘵𝘤.𝘤𝘰𝘮.𝘷𝘯


Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học - Xét nghiệm Công nghệ cao Hợp Lực

Tin liên quan

Tin tức nổi bật

SÀNG LỌC UNG THƯ CỔ TỬ CUNG SỚM
SÀNG LỌC SƠ SINH CỨU CON KHỎI 5 BỆNH NGUY HIỂM
Xét nghiệm định lượng HBV-DNA
XÉT NGHIỆM CHẨN ĐOÁN VIÊM GAN B PHỔ BIẾN NHẤT