Thông báo tuyển dụng nhân sự
Nhằm phục vụ cho việc mở rộng quy mô và nâng cao khả năng phục vụ tại Trung tâm nghiên cứu khoa học - xét nghiệm Công nghệ cao Hợp Lực (HSTC), chúng tôi cần tuyển dụng nhân viên các vị trí:

Tin tức nổi bật

💥💥 𝙷𝙿𝚅 𝚅À 𝙽𝙶𝚄𝚈 𝙲Ơ 𝙶Â𝚈 𝚄𝙽𝙶 𝚃𝙷Ư 𝚅À 𝙲Á𝙲 𝙱Ệ𝙽𝙷 𝙽𝙶𝚄𝚈 𝙷𝙸Ể𝙼
Vaccine vẫn đang hiệu quả đối với các biến thể BA.4, BA.5